ΝΕΑ ΤΗΣ DAES

ΝΕΑ - Ασφαλιστική κάλυψη : Απώλεια πτητικής ικανότητας πιλότων πολιτικής αεροπορίας – PILOT LOSS OF LICENSE

Δημοσιευτηκε στις 03/03/2015, 12:41

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(LOSS OF LICENSE FOR COMMERCIAL PILOTS)

Γενικά
Η κάλυψη αφορά όλους τους επαγγελματίες χειριστές α/φ και ε/π, οι οποίοι έχουν σε ισχύ τα πτυχία ικανότητας πτήσης.
Απώλεια πτητικής ικανότητας στις παραπάνω αναφερόμενες ομάδες, ορίζεται ασφαλιστικά η διακοπή των πτήσεων του χειριστού, λόγω ατυχήματος ή ασθενείας , και πιστοποιείται από ειδικούς ιατρούς (ΑΜΕ) και αναφέρεται συχνά ως ‘’απώλεια πιστοποιητικού υγείας – (loss of medical)’’

Η απώλεια πτητικής ικανότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες :
1. Τη μόνιμη απώλεια πτητικής ικανότητας (permanent)
2. Την μερική απώλεια πτητικής ικανότητας (temporary)

Με βάση τα παραπάνω, η απώλεια πτητικής ικανότητας σε ένα χειριστή είναι δυνατόν να εμφανισθεί σε περιπτώσεις όπου μία ασθένεια ή ατύχημα σε έναν άλλο τύπο επαγγελματία δεν θα συνιστούσε ανικανότητα επαγγελματικής δραστηριότητας.
Π.Χ. η απώλεια δακτύλων θα συνιστούσε μόνιμη ανικανότητα σε έναν επαγγελματία χειριστή αερογραμμών.

Η συγκεκριμένη κάλυψη παρέχεται από Underwriters της Ασφαλιστικής Αγοράς του Λονδίνου και ορισμένες προϋποθέσεις για την εκπόνηση μελέτης και πρότασης ασφάλισης.

Παρέχεται η δυνατότητα ομαδικής ασφάλισης όταν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι ίσος η μεγαλύτερος των 50 (υπάρχει δυνατότητα και για χαμηλότερο αριθμό αλλά το πλεονέκτημα της ομαδικότητας ελαττώνεται , βλ. οικονομίες κλίμακας)

Το κάλυψη παρέχεται σε ανθρώπους με φυσιολογικές τιμές εξετάσεων υγείας , ενώ σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ειδική εκτίμηση ασφαλίστρου.

Ηλικίες από 61 έως και 65 ετών καλύπτονται για ανικανότητες που προέρχονται ΜΟΝΟΝ από Ατύχημα και όχι από ασθένεια.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την περιήγηση όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή να αρνηθείτε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για όλα ή ορισμένα από τα cookies, κάντε κλικ εδώ. Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies μας. ΣΥΝΕΧΕΙΑ