ΝΕΑ ΤΗΣ DAES

5o ATHENS FLYING WEEK 2016 - ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΣ

Δημοσιευτηκε στις 14/09/2016, 10:56

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

2. ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΤΣΗΣ

3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΧΟΥΡΔΑΚΗ

ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Η εταιρεία μεσιτών ασφαλίσεων με την επωνυμία «DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ IKE» (στη συνέχεια DAES), που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Βησσαρίωνος 3-5) , με αφορμή το  5ο ATHENS FLYING WEEK , αποφάσισε να  προσφέρει σε 3 τυχερούς μία πτήση «εθισμού»  (demo flight) διάρκειας 30 λεπτών κατόπιν κλήρωσης. Οι πτήσεις θα πραγνατοποιηθούν με αεροσκάφος της Aεροπορικής Σχολής Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών Αεροσκαφών της GLOBALAVIATION (www.globalaviationsa.com) , το οποίο θα χειρίζεται έμπειρος επαγγελματίας εκπαιδευτής πτήσεων της  GLOBALAVIATION.
Ισχύουν οι παρακάτω αναλυτικοί όροι συμμετοχής και ανάδειξης νικητών:
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχει κάθε φυσικό πρόσωπο , το οποίο θα δηλώσει συμμετοχή με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@daes.gr , όπου θα αναγράφει ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 3 DEMO FLIGHTS – το Ονοματεπώνυμό του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 
Κάθε εισερχόμενο email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@daes.gr, θα λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό ως «αριθμό συμμετοχής» στην κλήρωση αυτή. 
 
Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13.30 μ.μ. ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χριστίνας Γαλούση ή ενώπιον συνεργάτη της στα γραφεία της ως άνω συμβολαιογράφου στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου αρ. 67, 1ος όροφος). 
 
Οι όροι συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρείας www.daes.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λάβει ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού από την Εταιρεία.
 
Με την διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν 3 νικητές. Καθένας από τους 3 νικητές θα λάβει το έπαθλο που ορίζεται παραπάνω. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης και τα Ονοματεπώνυμα των νικητών θα δημοσιευθούν στις 14 του μηνός Οκτωβρίου 2016 στην ιστοσελίδα της DAES  www.daes.gr.
Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από την DAES έως 31 Οκτωβρίου 2016. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή μέσα στην παραπάνω αναφερόμενη προθεσμία στα στοιχεία που έχει δηλώσει, χάνεται αυτοδίκαια και οριστικά κάθε δικαίωμά για το έπαθλο. Οι νικητές της Κλήρωσης υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την επικοινωνία με την DAES εάν αποδέχονται το έπαθλο διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα παραλαβής του.
Ο νικητής μπορεί να ακυρωθεί εάν δεν υπογράψει δήλωση αποδοχής του επάθλου ή σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν πληροί τους όρους συμμετοχής στην Κλήρωση.
Το έπαθλο όσον αφορά στο είδος του είναι προκαθορισμένο και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή του σε οποιαδήποτε τιμή, είναι δε προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους.  Οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2016 ή και του έτους 2017 , από το αεροδρόμιο των Μεγάρων και σε ημερομηνία, η οποία θα καθορισθεί από την GLOBALAVIATION, όταν οι καιρικές συνθήκες και επαγγελματικές υποχρεώσεις της Σχολής το επιτρέψουν. Η ημερομηνία παραλαβής του επάθλου θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της DAES μαζί με την ανακοίνωση των νικητών. Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου από τους νικητές είναι η υποβολή και επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Ο νικητής χάνει αυτοδίκαια και οριστικά κάθε δικαίωμά του για το έπαθλο σε περίπτωση που :
•    α) δεν πληροί τους όρους της Κλήρωσης και ακυρωθεί η συμμετοχή του, 
•    β) δεν αποδεχθεί το έπαθλο  
•    γ) δεν προσέλθει για την παραλαβή του ή
•    δ) δεν τηρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας πτήσεων, όπως αυτές ορίζονται από τους διεθνείς αεροπορικούς κανονισμούς
        Με την συμμετοχή τους στην Κλήρωση οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση, σύμφωνα με την έννοια του Ν. 2472/1997 για την τήρηση αρχείου με τα στοιχεία αυτά, για τη διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας.
Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον v. 2497/1997 και ν. 3471/2006.
Η DAES διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και να δημοσιεύσει φωτογραφίες τους σχετικά με την απονομή του επάθλου στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος. Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα  στην παραπάνω αναφερόμενη παρουσίαση ή προβολή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή τους, με τη συμμετοχή τους στην Κλήρωση. Η DAES δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει μερικά ή και στο σύνολό της την Κλήρωση ή να τροποποιήσει τους όρους της ενημερώνοντας σχετικά την ιστοσελίδα της www.daes.gr 
 
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Για την DAES 
Η Διαχειρίστρια
 
 
Κατερίνα Καχρημάνη

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την περιήγηση όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή να αρνηθείτε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για όλα ή ορισμένα από τα cookies, κάντε κλικ εδώ. Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies μας. ΣΥΝΕΧΕΙΑ